ข่าวและประกาศ

DiscussionStarted byRepliesLast post
แจ้งการเรียนการสอนในวันที่ 17 - 20 มกราคม 2566 Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Wed, 18 Jan 2023, 01:51 PM
แจ้งสำหรับนักเรียน ม.6/5 (2 ธ.ค. 65) Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Fri, 2 Dec 2022, 08:40 AM
แจ้งสำหรับนักเรียน ม.6/3,6/4 และ 6/6 (30 พ.ย. 65) Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Wed, 30 Nov 2022, 08:26 AM
แจ้งนักเรียน ม.6/2 และ 6/7 (29 พ.ย. 65) Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Tue, 29 Nov 2022, 08:07 AM
แจ้งนักเรียน ม.6/1 Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Mon, 28 Nov 2022, 12:03 PM
แจ้งสำหรับนักเรียนมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Sun, 30 Oct 2022, 11:06 AM
แจ้งสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Thu, 17 Mar 2022, 12:57 PM
การเรียนการสอนในช่วง Covid 19 Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Tue, 5 Jan 2021, 10:06 PM
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 3 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Thu, 26 Mar 2020, 09:28 PM
ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Flash cs6 Picture of นิวัฒน์ หัสพันธ์ นิวัฒน์ หัสพันธ์ 0 นิวัฒน์ หัสพันธ์
Sun, 11 Sep 2016, 07:39 AM