Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งสำหรับนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Thursday, 17 March 2022, 12:57 PM
 

ให้นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.  ตรวจสอบด้วยตนเองว่าค้างงานชิ้นใด หรือชิ้นใหนที่ไม่มีคะแนน อาจเกิดจากความผิดพลาดจากการส่ง

2.  ให้ส่งชิ้นงานที่ค้างส่งทุกชิ้น ที่หัวข้อสำหรับนักเรียนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ (แก้ตัว 2/2564)

3.  ให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง เท่านั้น โดยระบุใบงาน แต่ละใบให้เรียบร้อย โดยส่งเรียงลำดับหน้าของใบงานให้เรียบร้อย

4.  ห้าม copy หรือคัดลอกงานกันมา  มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการตรวจ

5. ตรวจสอบรหัส (User Acount) ให้เรียบร้อยด้วยตนเองตามที่เคยแจ้งเมื่อต้นภาคเรีย