Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
แจ้งนักเรียน ม.6/2 และ 6/7 (29 พ.ย. 65)
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Tuesday, 29 November 2022, 08:07 AM
 

ประกาศสำหรับนักเรียน ม.6/2 และ 6/7นื่องด้วยครูติดโควิด ดังนั้นในคาบเรียนวิชา ว30114   วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 ให้เสร็จทุกคนและดำเนินการส่งให้เรียบร้อย และสำหรับคนที่ทำเสร็จแล้วให้ทำใบงานที่ 1.3 ต่อ ได้เลย