Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Sunday, 15 March 2020, 11:38 PM
 

นื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 โรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ จึงขอแจ้งให้นักเรียนที่มีผลการเรียนนไม่ผ่านเกณฑ์  ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. Login เข้าสู่วิชาเรียนปกติ (วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี) เลื่อนลงด้านล่างสุด หัวข้อ "สำหรับนักเรียนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์" และส่งงานแก้ตัวได้ที่หัวข้อนี้

2.  ตรวจสอบด้วยตนเองว่าค้างงานชิ้นใด หรือชิ้นใหนที่ไม่มีคะแนน อาจเกิดจากความผิดพลาดจากการส่ง หรือส่งช้ากว่าที่กำหนด

3.  ให้เขียนด้วยลายมือของตนเอง เท่านั้น โดยระบุใบงาน แต่ละใบให้เรียบร้อย ด้วยลายมือของตนเอง แล้วถ่ายรูปส่งมาทางหัวข้อ ส่งงานแก้ตัว

4.  ห้าม copy หรือคัดลอกงานกันมา  มิเช่นนั้นจะไม่ได้รับการตรวจ

กำหนดการส่ง

ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2563

**หากมีข้อส่งสัย สามารถสื่อสารสอบถามข้อส่งสัยได้ที่ webboard นี้ได้เลย ครับ***

 
Picture of ภูมินทร์ วงษ์ศิลา(406)
ตอบ: ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
by ภูมินทร์ วงษ์ศิลา(406) - Thursday, 19 March 2020, 09:02 AM
 

ครูครับยามไม่ให้เข้าไปส่งใบแก้0อะครู

Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
ตอบ: ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Thursday, 26 March 2020, 09:28 PM
 

ไม่ต้องมาครับ เพราะถ้าเรียบร้อยครูจะส่งผลให้เอง แล้วค่อยเอาเอกสารมาให้ครูเซนต์ย้อนหลังครับ

Picture of ภูมินทร์ วงษ์ศิลา(406)
ตอบ: ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
by ภูมินทร์ วงษ์ศิลา(406) - Thursday, 19 March 2020, 09:02 AM
 

ครูครับยามไม่ให้เข้าไปส่งใบแก้0อะครู