Picture of 05นิวัฒน์ หัสพันธ์
ตอบ: ประกาศสำหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
by 05นิวัฒน์ หัสพันธ์ - Thursday, 26 March 2020, 09:28 PM
 

ไม่ต้องมาครับ เพราะถ้าเรียบร้อยครูจะส่งผลให้เอง แล้วค่อยเอาเอกสารมาให้ครูเซนต์ย้อนหลังครับ