Picture of 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin)
การส่งงาน
 

แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกห้อง ตอนนี้เลยช่วงระยะเวลาที่กำหนดส่งงานแล้ว ครับ ฉะนั้นงานที่นักเรียนส่งหลังจากวันที่ 7 มีนาคม 2563 จะไม่ได้รับการตรวจครับ

 
Picture of ภานุพงศ์ มณีอ่อน(m407)
ตอบ: คะแนน
by ภานุพงศ์ มณีอ่อน(m407) - Sunday, 15 March 2020, 11:13 AM
 

ครูครับทำไมผมถึงติด0 แล้วคะแนนปลายภาคไม่มี งานผมก็ส่งครบ แล้วงานผมส่งครบตั้งแต่วันเรียนวันสุดท้าย คะแนนสอบในระบบไม่เห็นมี

Picture of 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin)
ตอบ: คะแนน
by 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin) - Sunday, 15 March 2020, 11:22 PM
 

ภานุพงศ์ ผ่านนะครับ พอดีครูส่งเอกสารผิดใบไป ครูได้แจ้งครูประจำชั้น ไปแล้ว ครับ และให้ ส่งไปที่ line ห้อง ครับ

Picture of 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin)
ตอบ: คะแนน
by 01นิวัฒน์ หัสพันธ์(Admin) - Sunday, 15 March 2020, 11:48 PM
 

ให้ดูผลจากใบนี้แทน ถ้าไม่มีชื่อถือว่าผ่าน ครับ


Picture of ชุติกาญจน์ ยืนยง(m407)
ตอบ: การส่งงาน
by ชุติกาญจน์ ยืนยง(m407) - Thursday, 19 March 2020, 12:09 PM
 
ของชุติกาญจน์ ส่งเเล้วคะ 2.3 2.4อยู่ด้านหลัง ครูบอกว่าใบงานม่ครบ